Opis

Prospekti

Prospekt predstavlja vodič za klijente kroz usluge / proizvode koje nudi Vaše preduzeće. Takođe sadrži informacije o Vašem preduzeću. Zbog ovih karakteristika liči na brošuru, ali prospekat je manjeg obima strana, pa automatski sadrži manje informacija. Prospekat služi da upozna klijente sa osnovnim informacijama o vašem preduzeću i uslugama / proizvodima koje ono nudi.

Najčešće se radi o listu A4 formata, koji se potom savija 2 puta po dužoj stranici i tada dobija oblik knjižice. Na tržištu se viđaju različiti oblici prospekta, sve u svrhu privlačenja pažnje klijenata i izdvajanja od drugih firmi koje se bave istom/sličnom delatnošću.


Vrsta štampe

U koliko su vam potrebni manji tiraži prospekata onda vam svakako preporučujemo izradu u digitalnoj štampi. Ako su vam pak potrebni veći tiraži onda je mnogo isplativije raditi u ofset tehnici.

Dorada i povezivanje

U zavisnosti od oblika i broja strana preporučujemo različite oblike povezivanja prospekata.
Povezivanje može biti na spiralu,klamer broširano ili binder.
Osim štampanog prospekta,  možemo izraditi prospekt u digitalnom formatu narezan na cd,dvd ili usb memoriju. Za vas možemo  izbrendirati i medij na koji se narezuje kao i napraviti adekvatno pakovanje. U savremenim načinima komunikacije digitalni oblik prezentiranja publikacije je više nego poželjan oblik informisanja klijenata.

Držači

U našoj ponudi imamo više modela držača za knjige .Osnovana podjela je na stone,zidne i podne. U zavisnosti od vaše potrebe odnosno od mjesta na kojima se knjige izlažu mi ćemo vam predložili model. Osim ovih modela, možemo izraditi i specijalne držače koji će biti u potpunosti prilagođeni formatu knjiga koji vi posjedujete.

Priprema

Download