Opis

Memorandum

je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg preduzeća. Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštovati, jedno od njih govori da svako poduzeće ima vlastiti, originalan memorandum.

Na memorandumu obavezno ide logo preduzeća, obično u gornjem lijevom uglu, a u hederu ili futeru podaci kao što su žiro račun, PIB, matični broj, kontakt telefoni, web sajt itd.

Lijepo osmišljen i kvalitetno izradjen memorandum je kao ogledalo Vašeg preduzeća s obzirom da na njemu dajete izjave, štampate odluke, rješenja i svu dokumentaciju Vašeg preduzeća.

Štampaju se u A4 formatu na kunstdruk (masnom ili mat papiru) ili ofsetnoj hartiji u 1 i 2 boje ili u koloru.