Opis

Katalog

predstavlja prezentaciju proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Brošura šire opisuje pojedinačne proizvode dok je katalog tu da u kratkoj formi predstavi kompletnu paletu proizvoda koje proizvodi Vaša firma. Za štampu kataloga koriste se premazni papiri veće gramature.

Na početku kataloga ukratko je opisano Vaše preduzeće a zatim sledi prezentacija proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Format kataloga nije standardizovan već se prilagođava željama naručioca.

Kod nas, pored profesionalnog dizajna kataloga, imate mogućnost velikog izbora materijala od kojih želite da budu izrađeni, (glatkih ili mat premaznih papira,kunsdruck-a) zatim mogućnost dorade kao što je plastifikacija, klamovanje, kaširanje.


Vrsta štampe

U koliko su vam potrebni manji tiraži kataloga onda vam svakako preporučujemo izradu u digitalnoj štampi. Ako su vam pak potrebni veći tiraži onda je mnogo isplativije raditi u ofset tehnici.

Dorada i povezivanje

U zavisnosti od oblika i broja strana preporučujemo različite oblike povezivanja Kataloga.
Povezivanje može biti na spiralu,klamer broširano ili binder.
Osim štampanog kataloga,l možemo izraditi katalog u digitalnom formatu narezan na cd,dvd ili usb memoriju. Za vas možemo izbrendirati i medij na koji se narezuje kao i napraviti adekvatno pakovanje. U savremenim načinima komunikacije digitalni oblik prezentiranja publikacije je više nego poželjan oblik informisanja klijenata.

Držači

U našoj ponudi imamo više modela držača za kataloge .Osnovana podjela je na stone,zidne i podne. U zavisnosti od vaše potrebe odnosno od mjesta na kojem se katalozi distribuiraju mi ćemo vam predložili model. Osim ovih modela za vas možemo izraditi specijalne držače koji će biti u potpunosti prilagođeni formatu kataloga koji vi posjedujete.