Opis

Karta pića

je namjenjenja prvenstveno kafićima ali i restoranima u kojima je najčešće sastavni dio menija ali može biti i zasebna cjelina. Raspored šablona i boja, bez obzira da li je u formalnom ili neformalnom stilu, treba da odgovara konceptu i ugođaju lokacije i teme samog kafića/restorana.

Karta pića može biti samo jedan list veće gramature papira, plastificiran obostrano ili pak knjižica sa koricama koja je presvučena kožom na kojoj je utisnut logo Vašeg ugostiteljskog objekta i sl.


Formati

U objektima u kojima se služi hrana, karte pića su najčešće sastavni dio jelovnika(vidi dio jelovnika) dok se u caffe barovima  rade zajedno sa vinskim kartama. U prvom slučaju format jelovnika određuje i format karte pića dok se u drugom slučaju najčešće rade u A5 formatu.  Ukoliko se koriste i u eksterijeru karte piće bu trebale da budu plastificirane zbog dugotrajnosti i lakšeg održavanja.

Korice i vrsta dorade

Pošto je ponuda pića bez obzira na vrstu i veličinu objekta slična, karte pića ne zahtjevaju veliki broj strana. Karte pića izrađujemo u mekom ili tvrdom povezu sa personalizovanim koricama ili stranicama. U zavisnosti od tipa korice povezuju se ukrasnim šarafima,spiralom ili klamerom.
U zavisnosti od vrste objekta mi dizajniramo različite karte pića koje odgovaraju temi lokala u kome se koriste .

Držači

Za vas možemo obezbijediti posebne držače karti pića koji stoje na stolu ispred gosta. Izrađuju se od pleksiglasa i mogu se brendirati po želji. Mogu da budu samostalni ili kao sastavni dio držača za račune ili kutije za ugostiteljski šećer na stolu.