Opis

Info table i Reklame

Na svim poslovnim objektima je neophodan neki vid informativnih tabli.Table mogu biti različitih oblika i dimezija a osnovna funkcija im je da vašem klijentu jasno pruži informaciju o vama i vašoj djelatnosti. Info table se koriste na samim objektima u unutrašnjosti ili fasadi i izvan kruga firme na putevima kao vaša reklama ili putokaz do vašeg objekta.


Info tabla firme

Ova vrsta table se postavlja na zidu ispred ulaza u vaš objekat. Na njoj se nalaze osnovne informacije i eventualno sprat na kome se nalazite. Rade se od različitih materijala i sa različtim tehnikama. Za montažu ovih tabli u zavisnosti od želje i situacije moguće je koristiti i takozvane šarafe sa distancerom koji tablu udaljavaju od samog zida iz sigurnosnih i estetskih razloga. Najčešći je kvadratni oblik a od materijala se najviše upotrebljavaju pleksiglas,aluminijum ,inox i mesing.Brendiraju se ili graviranjem ili štampom u zavisnosti od materijala i zahtjeva klijenta.

Reklama

Iznad ulaza u vaš objekat ili na nekom drugom vidljivom mjestu postavlja se reklamna tabla. Ono može biti izrađena kao svijetleće tijelo ili u vidu table koja je osvijetljena spoljnjim reflektorom. Kad je riječ o prvom obliku odnosno svijetlećoj reklami i tu postoji nekoliko varijacija.
Prvi oblik su svijetleće reklame koje su odrađene u kvadratnom obliku od aluminijumskih profila i sa štampom koja je montirana na pleksiglas ili leksan koji je stavljen u aluminijumski ram.One mogu biti jednostrane ili obostrane.
Drugi oblik svijetlećih reklama su reklame izrađene od samostalnih trodimenzijalnih slova ili ispisa.Slova se najčešće izrađuju od pleksiglasa a svako pojedinačno prosijava led rasvjetom.
Treći oblik svijetlećih reklama su reklame izrađene od alubonda.Specijalni plastificirani aluminijum se prosijeca na mjestima gdje treba da svijetli .Na tom mjestu se montira najčešće pleksiglas ispod kojeg se nalazi led rasvjeta.
Ovo su neki od osnovnih vidova svijetlećih reklama u praksi postoji još mnogo vidova reklama koje se dobijaju kombinacijom nekih od osnovnih oblika.
Kad je riječ o tablama koje služe kao reklama one se izrađuju uglavnom od leksana , foreksa,drveta ili nekog drugog pločastog materijala namijenjenog za spoljašnju upotrebu na koji se montira štampana folija .Tabla se montira direktno na zid ili na metalnu konstrukciju koja je namijenjena za montažu.Tabla se nakon toga obasjava sa  jednim ili više reflektora .


Putne info table

Na mjestima kojima je to zakonom dozvoljeno i uz dozvolu nadležnog organa možete postaviti reklamnu tablu u vidu putokaza ili informatora o vašem objektu. Pošto se table uglavnom postavljaju na putevima bez ulične rasvjete za brendiranje najčešće upotrebljavamo reflektujuću foliju koja je vidljiva i noću pod farovima automobila.

Obiležavajnje enterijera

U svim objektima  gdje postoji više kancelarija i drugih poslovni prostorija neophodno ih je propisno i jasno obilježiti. Svi posjetioci koji dolaze u vaš objekat na taj način će lako doći do mjesta koje trebaju a vi ćete tako spriječiti neovlašteno ulaženje u neke od prostorija koje su namijenjene samo vašim zaposlenima. Osim osnovnog obilježavanja prostorija koje koriste vaši zaposleni (kancelarije sa imenima zaposlenih) obilježavaju  se i zajedničke prostorije poput toaleta,svlačionica,sala za sastanke i sl. Drugi dio obilježavanja enterijera odnosi se na table obavještenja i zabrana. Nerijetko su ove table i dio zakonske obaveze za poslovne subjekte.U ovu grupu spadaju obavještenja o planu evakuacije (ulaz- izlaz) ,toaleti,protivpožarni aparati,garaže,video nadzori,WI -Fi.. U dijelu zabrana takođe se izrađuju table sa  zabranama pušenja,snimanja,unošenja hrane i pića ,uvođenja životinja i sl.