Opis

ID Kartice

Nudimo vam najkvalitetniju štampu ID personalizovanih kartica za vašu kompaniju.

Moderan dizajn, dugotrajan kvalitet i najkvalitetnija štampa oslikava našu ponudu štampanja ID kartica.

ID kartice su pravo rešenje za kazina, biblioteke, škole, fakultete, filmske, muzičke, sportske i druge manifestacije, fitnes, spa centre kao i hotele.

ID kartica odaje ozbiljnost, profesionalnost i indirektno poboljšava kvalitet rada vašeg zaposlenog.


Klasične ID kartice

Ovaj vid štampe je u mnogim slučajevima više od estetskog detalja.Naime u poslednje vrijeme obilježavanje zaposlenih je zakonska obaveza svakog poslodavca. Bez obzira na zakonsku obavezu ovaj vid obilježavanja više je nego bitan segment svakodnevnog poslovanja. Osim što je neophodno ograničiti pristup nekim mjestima jedino vašim zaposlenima na ovaj način upoznajete vaše klijente sa vašim osobljem. Klasične ID kartice ( ekonomik) se štampaju za postojeće jednostavne plastične uloške koji imaju varijantu kačenja sa štipaljkom i duplom iglom. Identifikaciona kartica treba da sadrži osnovne podatke o nosiocu ,sektoru i poslu koji obavlja. U nekim slučajevima neophodno je da sadrži sadrži i sliku nosioca.

Plastične ID kartice

U dosta slučajeva, pogotovo u ugostiteljskim djelatnostima, se izrađuju id kartice za osoblje od plastike.To su modeli koji se uglavnom rade sa magnetom kao načinom kačenja da bi se zbog dugotrajnog nošenja sačuvala garderoba na koju se kači. Opciono je moguće odraditi identifikaciju sa promjenjivim imenom.To podrazumijeva da se prilikom zamjenene zaposlenog mijenja samo pločica sa imenom dok se ostatak kartice zadržava. Ova vrsta kartica se može raditi u više oblika i veličina. Može se gravirati ili štampati po želji.

Programirane ID kartice

U savremenim prostorima sa sistemima za kontrolu pristupa neophodne su kartice za osoblje ili posjetioce koje u sebi imaju programirane podatke o osobi koja je nosi. Tu vrstu kartica obezbjeđuju firme koje postavljaju sistem a mi vam omogućavamo da svaku karticu personalizujete sa slikom i željenim podacima.

Futrole za ID kartice

Nakon štampe neophodno je karticu smjestiti u neki od ponuđenih modela futrola.U zavisnosti od veličine štampe i mjesta na kome se nose postoje nekoliko modela futrola.

Oprema za ID kartice

Osim futrola za nošenje ID kartica postoje trake i držači. Trake se izrađuju i štampaju po vašoj želji.Sama traka je još jedan od oblika prepoznavanja pripadnosti nekoj instituciji ili firmi.Trake se štampaju u koloru tako da mogu da budu i zanimljiv promo dodatak.Osim traka postoje držači za ID koji se kače na pojas i lastikom se izvlače po potrebi.

Priprema

U zavisnosti od vrste ID kartice priprema se radi u različitim dimenzijama. Potrebna je priprema rađena u vektorskom formatu sa eventualnim slikama u kvalitetnoj rezoluciji. Paleta boja korištenih u pripremi treba da je u CMYK skali.