Opis

City light grafika

Osvijetljene i staklom pokrivene površine u užim centrima grada, sofisticiranim i modernim reklamnim porukama skreću pažnju mladih, mobilnih i obrazovanih ciljnih grupa.
City Light reklame svoju popularnost duguju faktoru osvjetljenja i kvaliteta. Backlight efekti i kreativne ideje povećavaju efektivnost ovog medija.

City Light panoi poboljšavaju urbani pejzaž svojom čistom funkcionalnošću i atraktivnim dizajnom, koji sami po sebi osiguravaju visok stepen vidljivosti. Bilo da je sastavni dio autobuske stanice ili samostalan, u svom oklopu: City Light neposredno pokazuje svaku reklamu u pravom svijetlu.