Opis

CD i DVD mediji

Ukoliko reklamnu ili informativnu kampanju svoje firme, udruženja ili muzičku produkciju planirate uz upotrebu digitalnih medija kao što su CD ili DVD, ili ste samo strastveni kolekcionar filmova ili muzike, Promotive će Vam izaći u susret!

Direktna štampa na disku
Direktnu štampu na diskovima radimo na Epson ink-jet foto štampačima poslednje generacije. Štampa se direkto na posebnim diskovima tzv. printabilnim diskovima koji su fabrički obrađeni i spremni za tu vrstu štampe.

Ukoliko nemate pripremljen dizajn koji želite da se odštampa na diskovima i koricama, naš dizajner će shodno Vašim željama i zahtjevima napraviti idejno rešenje  u skladu sa Vašim potrebama.

 


Narezivanje

CD ili DVD predstavlja  koristan promotivni i info proizvod   koji će vaš rad ili publikaciju nositi u digitalnom formatu. Za vas možemo kopirati (narezati) materijal koji ste planirali da dajete kao promo materijal ili informator. U zavisnosti od količine informacija koja se smješta na disk odabira se da li će to biti cd ili dvd nosač.

Direktna štampa

Nakon narezivanja informacija na disk za vas možemo direktno na disku  odštampati   logo ili bilo koji drugi kolorni dizajn. Ne praktikujemo štampu na naljepnicama jer se nerijetko dešava da se zbog stajanja na vrućim ili vlažnim mjestima naljepnica  deformiše. Štampom diskova izbjegavate da se vaš disk zaturi u moru neobilježenih diskova koje svako ima u kancelarijama i kućama . Osim toga vaša ponuda ili firma će izgledati mnogo poslovnije na ovako odštampanom disku.

Vrste kutija i kesa

U cilju zaštite informacija koje se nalaze na samom disku neophodno ga je pohraniti u odgovarajuću kutiju ili kesu. Postoji nekoiko osnovnih oblika  kutija u koje se smješta jedan ili više diskova a brendiraju se umetanjem štampane hartije u mjesto već određeno za to. Takođe postoje i tipske vrećice za jedan ili više diskova.One mogu biti papirne ili plastične i najčešće se ne brendiraju.
Opciono za vas možemo odraditi specijalno osmišljenu i odštampanu kesicu od kartona koja se može koristiti samostalno ili u sklopu sa još nekim štampanim materijalom (fasciklom,katalogom,brošurom i sl.).Kad postoji personalizovana kesica vaš se disk neće miješati sa ostalima a vaš klijent će imati sačuvane informacije.