Opis

Bilbord grafika

Bilbord je slobodnostojeći reklamni pano odgovarajućih dimenzija i materijala, namjenjen za postavljanje reklamne poruke.

Prvi su ga primjenili Amerikanci i u početku to je bila obična drvena tabla, sa reklamnom porukom. Kasnije je unaprijeđen sa osvjetljenjem, reflektorom koji ga je noću obasjavao. Novije verzije bilborda imaju svetlo koje se nalazi u unutrašnjosti bilborda tj. i svijetlo i sam plakat  se nalaze u oviru plastičnog kućišta koje je  providno i otporno na atmosferske uticaje.

S obzirom da je outdoor oglašavanje prije svega vizuelni oblik komunikacije, a imajući u vidu da ljudi oko 70% informacija iz okruženja primaju putem čula vida, jasno je da je efikasnost ovog načina propagandne komunikacije veoma velika.

Bilbordi se štampaju na vodootpornom Blueback papiru, trajnosti 1-3 mjeseca u zavisnosti od vremenskih uslova. Takođe se mogu štampati i na kvalitetnim PVC folijama u zavisnosti od tipa i formata bilborda.

Postoji više tipova bilborda:

BILLBOARD 4x3m, BACKLIGHT 4x3m, BILLBOARD 6x3m, BIGBOARD 8x3m, 8,3x3m, MEGABOARD 10x5m, 12x4m, 12x3m, CITY LIGHT 1,17×1,75m, a moguća je štampa I zakup i nestandardnih formata na fasadama, stijenama i nadvožnjacima.